Tất cả sản phẩm

-11%
 Mực khô đặc biệt Mực khô đặc biệt
410,000₫ 460,000₫

Mực khô đặc biệt

410,000₫ 460,000₫

-20%
 Mực trứng kim Phan Thiết Mực trứng kim Phan Thiết
200,000₫ 250,000₫

Mực trứng kim Phan Thiết

200,000₫ 250,000₫

-10%
 Mực ống xẻ một nắng Mực ống xẻ một nắng
350,000₫ 390,000₫

Mực ống xẻ một nắng

350,000₫ 390,000₫

-8%
 Khô cá lạc muối ớt Khô cá lạc muối ớt
230,000₫ 250,000₫

Khô cá lạc muối ớt

230,000₫ 250,000₫

-18%
 Khô cá phèn tiêu đường Khô cá phèn tiêu đường
230,000₫ 280,000₫

Khô cá phèn tiêu đường

230,000₫ 280,000₫

 khô cá nhồng muối ớt khô cá nhồng muối ớt
230,000₫
 Mực khô Mực khô
335,000₫

Mực khô

335,000₫

-16%
 Sò điệp Nhật Sò điệp Nhật
185,000₫ 220,000₫

Sò điệp Nhật

185,000₫ 220,000₫

-6%
 Mực lá Phú Quốc Mực lá Phú Quốc
330,000₫ 350,000₫

Mực lá Phú Quốc

330,000₫ 350,000₫

-25%
 Mực trứng Phú Quốc Mực trứng Phú Quốc
150,000₫ 200,000₫

Mực trứng Phú Quốc

150,000₫ 200,000₫

 Khô cá đuối muối ớt Khô cá đuối muối ớt
300,000₫
 Khô tôm tít Khô tôm tít
125,000₫

Khô tôm tít

125,000₫

 Cá thu một nắng Cá thu một nắng
280,000₫
-18%
 Cá chỉ vàng một nắng Cá chỉ vàng một nắng
180,000₫ 220,000₫

Cá chỉ vàng một nắng

180,000₫ 220,000₫

-9%
 Cá dứa một nắng Cá dứa một nắng
355,000₫ 390,000₫

Cá dứa một nắng

355,000₫ 390,000₫

-18%
 Cá đù một nắng Cá đù một nắng
180,000₫ 220,000₫

Cá đù một nắng

180,000₫ 220,000₫