Hải sản khô

-11%
 Mực khô đặc biệt  Mực khô đặc biệt
410,000₫ 460,000₫

Mực khô đặc biệt

410,000₫ 460,000₫

-8%
 Khô cá lạc muối ớt  Khô cá lạc muối ớt
230,000₫ 250,000₫

Khô cá lạc muối ớt

230,000₫ 250,000₫

-18%
 Khô cá phèn tiêu đường  Khô cá phèn tiêu đường
230,000₫ 280,000₫

Khô cá phèn tiêu đường

230,000₫ 280,000₫

 khô cá nhồng muối ớt  khô cá nhồng muối ớt
230,000₫
 Mực khô  Mực khô
335,000₫

Mực khô

335,000₫

 Khô cá đuối muối ớt  Khô cá đuối muối ớt
300,000₫
 Khô tôm tít  Khô tôm tít
125,000₫

Khô tôm tít

125,000₫