Hải sản một nắng

-18%
 Cá chỉ vàng một nắng  Cá chỉ vàng một nắng
180,000₫ 220,000₫

Cá chỉ vàng một nắng

180,000₫ 220,000₫

-18%
 Cá đù một nắng  Cá đù một nắng
180,000₫ 220,000₫

Cá đù một nắng

180,000₫ 220,000₫

-9%
 Cá dứa một nắng  Cá dứa một nắng
355,000₫ 390,000₫

Cá dứa một nắng

355,000₫ 390,000₫

 Cá thu một nắng  Cá thu một nắng
280,000₫
-10%
 Mực ống xẻ một nắng  Mực ống xẻ một nắng
350,000₫ 390,000₫

Mực ống xẻ một nắng

350,000₫ 390,000₫