Tầm nhìn
Trở thành công ty tiên phong và dẫn dắt thị trường thực phẩm sạch có nguồn gốc thiên nhiên
 

Sứ mệnh
Cùng nhau xây dựng và phát triển một nền thực phẩm tử tế và tốt cho sức khỏe
 
Hệ giá trị cốt lõi
- Tử tế
- Tận tâm
- Trung thực
- Vui vẻ, máu lửa trong công việc
- Nhận trách nhiệm
- Tôn trọng sự khác biệt